ฟาร์มสุขของคนอยู่บ้าน ปลูกผัก ผลไม้ปลอดภัย ส่งผักผลไม้ปลอดภัย ตามหาแหล่งผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัย รับซื้อผักผลไม้ปลอดภัย ที่ไหนปลูกผัก มีผักพื้นบ้าน ผักพื้นถิ่น หรือจะเป็นผักไหนๆ ปลูกมาขายกัน หรือใครทำอาหารแปรรูป เสนอมาได้ สร้างเครือข่ายผักปลูกผัก ส่งผักใครมีที่ดินเหลือ ที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ปลูกของขายกันสนุกๆ #เครือข่ายความสุขของคนอยู่บ้าน โดย บริษัท อยู่บ้านฟาร์ม จำกัด